माळवाडी

ता. पलूस, जि.सांगली.

नावाविषयी प्रस्तावना-

माळवाडी हे गांव कृष्णाकाठापासून 1 कि.मी. अंतरावर माळावर वसलेले आहे. प्रथम तेथे तावदर परिवाराची वस्ती होती. फार पुर्वी या गावाला कृष्णानगर नांव होते. पूरपरिस्थिती व मुख्य रोडवरील गाव असल्यामुळे येथील लोकसंख्या वाढली १९६६ साली ग्रामपंचायत स्थापन होऊन मला भाग असल्यामुळे माळवाडी हे नाव पडले.